زندگی۱۳.۵درصدشهروندان شیروان دربافت فرسوده
زندگی۱۳.۵درصدشهروندان شیروان دربافت فرسوده
رییس اداره راه و شهرسازی شیروان گفت: بیش از 16هزار نفر از مردم این شهرستان که معادل ۱۳.۵ درصد مردم بوده در بافت فرسوده اقامت دارند.

رییس اداره راه و شهرسازی شیروان گفت: بیش از ۱۶هزار نفر از مردم این شهرستان که معادل ۱۳.۵ درصد مردم بوده در بافت فرسوده اقامت دارند.

محمود رضازاده اظهار داشت: مساحت شهر شیروان هزار و ۲۱۳ هکتار با جمعیتی در حدود ۸۳ هزار نفر است که از کل مساحت شهر، ۱۲۰ هکتار مشتمل بر ۹ محله را مناطق با بافت فرسوده دربرمی گیرد.

وی گفت: ۱۱ هکتار از بافت تاریخی شهر موسوم به منطقه «ارگ نادری»  نیز در محدوده بافت فرسوده قرار دارد.

رضازاده افزود: همچنین این شهر ۱۹۰ هکتار مناطق حاشیه نشین دارد که در قالب چهار محله، ۱۴ هزار و ۷۷۶ نفر سکنه، معادل ۱۷ درصد جمعیت شهری را در خود جای داده است.

رییس اداره راه و شهرسازی شیروان با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی این مناطق گفت: در سال جاری پنج طرح ساماندهی روشنایی، بهسازی معابر شهرک ولیعصر (عج)، بهسازی مسیل ها و ساماندهی و اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهر از محل اعتبارات طرح بازآفرینی شهری در دست انجام است.

زندگی۱۳.۵درصدشهروندان شیروان دربافت فرسوده
زندگی۱۳.۵درصدشهروندان شیروان دربافت فرسوده

رضازاده افزود: از سویی ۱۳ نفر برای ساخت و نوسازی منازل مسکونی به بانک معرفی شده اند که برای هر واحد ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات با سود ۹ درصد و براساس تصمیمات داخلی بانک، ۱۰۰ میلیون ریال اوراق بانکی با سود ۱۶ درصد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد به آنان پرداخت می شود.

شیروان با ۸۵ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهر پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.