موج سواران کووید-۱۹بربی ثباتی بازار
موج سواران کووید-۱۹بربی ثباتی بازار
محمد رهبری دکتری کارآفرینی سازمانی - هرروزه با انتشار خبرهای تغِییرات شاخص اقتصادی و مالی وصد البته جهش های افسار گسیخته قیمت های ارز ،کالاهای داخلی و بی ثباتی بازار این تصور به ذهن خطور می کند که مشکل اصلی در کجاست.

محمد رهبری دکتری کارآفرینی سازمانی – هرروزه با انتشار خبرهای تغِییرات شاخص اقتصادی و مالی وصد البته جهش های افسار گسیخته قیمت های ارز ،کالاهای داخلی و بی ثباتی بازار این تصور به ذهن خطور می کند که مشکل اصلی در کجاست.

مقالات ، سخنرانی ها ، مصاحبه های خبری ، توصیه های علمی ، بهداشتی و اجتماعی،برگزاری جلسات مکررمرتبط وگاها کم اهمیت دیگر  جذابیتی ندارد آنچه را که باید نشنیده ایم و آنچه را نباید  دیده ایم .اگر سری به فضای اینترنت و فضای مجازی بزنیم افراد صاحبنظر مقالات بسیاری نوشته اند ، استراتژی هایی را در خصوص کسب و کارها گفته اند ، سیاست هایی را  توصیه کرده اند ، گهگاه ازمدیریت کرونا  تعریف کرد ه اندو خلاصه انچه میبایست تغییر میکرد تغییر نکرده است و آن وضعیت کنونی  حال بد جامعه است که اهنگ تغییر به سمت وخامت رادر سر دارد به راستی مشکل کجاست؟

موج سواران کووید۱۹ بربی ثباتی بازار
موج سواران کووید۱۹ بربی ثباتی بازار

در تعریف مدیریت قبل و مدیریت جدید اختلافات زیادی  در سبک های مدیریتی مدیریت بر منابع ، سرمایه انسانی ، ساماندهی ، نظارت ، کنترل ،هماهنگی وانجام امور بدست دیگران و سایر موارد از منظرهای گوناگون مشاهده میگرددکه تطبیق سبک مدیریت کرونا مطابق هر یک از تعاریف مذکورجای بسی تامل دارد که با این همه توانمندی در بعد نظارت و کنترل چرا تمایل به بی ثباتی و بی نظمی در اقتصاد و سیاستهای پولی و بانکی و مالی وجوددارد تفسیرهای متعددو پاسخگویی های متفاوت و بعضا متضاد و متناقض از سوی برخی مسولان و مدیران نتوانسته اقبالی در  اقناع عمومی  جامعه داشته باشد اگر بر اساس همین تعریف مدیریت پیش برویم قطعا به بسیاری از معایب ونواقص و همچنین توانمندی ها و ظرفیت هادر مدیریت برخورد میکنیم که برآیند این تقابل و دلایل بروز وضعیت کنونی کسب و کارها ،وضعیت معیشتی شهروندان را بایددرفرهنگ عمومی پذیرش مسولیت برخی افراد ناشایست تحت عنوان مدیریت  جستجو کرد و علت ترویج  و تثبیت چنین فرهنگی را میبایست در ضعف در خلاقیت  ونوآوری، عدم قبول مسولیت اجتماعی ، فرد محوری ، عدم مشارکت گیری و مشارکت دهی  در تصمیم سازی و تصمیم گیری  جستجو کرد   در این سبک مدیریتی متاسفانه پاسخگویی بسیار کمرنگ و یا بی اثر میباشد و از این منظر بسیاری از مدیران با استفاده از این نقص و شرایط مطلوب  گونه فضا به راحتی توانسته اند گستره مدیریت خود را به خویشاوند سالاری ، اقازادگی ،گروه سالاری ، ترک تازی پدر خواندگی ، انحصار گری و انحصار طلبی گسترش دهند چون در این  سبک تعریف  شده مدیریت عزم  و اراده جدی عموم جامعه را در تغییر ، تحول و مطالبه گری را نمی بینند ، ویا بسیار ضعیف و کم رنگ که هراز گاهی مانند نسیمی خنک نواخته میشود وبرای آنان اهمیت چندانی ندارد  

حال راهکار چیست ، آیا باز هم  در این گونه سبک مدیریتی بایدبه نوشتن و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک و تهیه جداول  و برنامه و ارایه آمار و تو صیه های مدیریتی در بعد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و….اکتفا کرد ؟  چه تیپ افرادیا مدیرانی خواهان سبک این گونه مدیریت هستند ؟ ویا میخواهند در این سبک اعمال مدیریت کنند و بقا مدیریت داشته باشند .

بررسی های  فرهنگ عموم نشان می دهد که مردم به لحاظ فردی سوالات زیادی در ذهن دارندو سوالات زیادی را پرسیده اند اما پاسخی برای آن نیافته ا ند قطعا چون کار تیمی و گروهی نکرده اند مطالبات و سوالاتشان در همین مرحله باقی میماند که مدیران موج سوار خواهان مهندسی مدیریت اقتصاد در همین مقطع هستند دراین مقطع قطعا کسب و کارهای زیادی باید شکست بخورند، تغییرات قیمتها طبیعی جلوه داده میشود ،مردم به تغییر قیمتها عادت خواهند کرد ، اعتراضات جدی دیده نمیشود ، اگرهم دیده شود قطعا انرا مهندسی خواهند کرد، کسب و کارهای کوچک فقط در انتظار میمانند ، خلاقیتی وجود نداشته،مشکلات باید در بستر جامعه باشند،  شبکه سازی در کسب و کارها بسیار ضعیف خواهد بود وشبکه گزینی وجود خواهد داشت، توان رقابت با بازیگردانان اقتصادی بسیار ضعیف می نماید ، دولت ها وقت خودشان را در ساماندهی وضع موجود صرف خواهند کرد و تمامی راهکارها موقتی و کم اثر و نارضایتی عمومی زیادی وجوددارد  عموم جامعه بدنبال یک طرح سوال خوب نیستند، ودر این سبک مشکل  همچنان پایدار و راهکارموثری  برای حل مساله دیده نمی شود ، کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل و  نیروها ی خود را کاهش ویا اخراج  می کنند بنابراین از  این قبیل ابهامات درچارچوب اینگونه  تعریف مدیریتی وجوددارد اما در چارچوب تعریف جدید مدیریت که مبتنی بر دانایی و آگاهی و شناخت ارزشهــا می‌باشد و راه حل ها و مکانیزمها و روشها در مدیریت در این  مدیریت بر اساس ارزشهای انسانی و مسولیت اجتماعی است پایه محکمی در دانایی و فرهیختگی دارد.

در عصر ارزشها ، امکان ندارد شما از فضای رانت ، اجحاف یا انحصار ،  پولهای مشکوک و …در تولید و بازار استفاده بفرمایید و با قهر مخاطب و مشتری روبرو نشوید .

تغییرات بسیاری در اطراف ما ، در اثر انقلاب اطلاعات بوجود آمده و ارزشها را پر رنگ تر و مهمتر کرده است و نیکیها و بدیها ، از طرف شهروندان ، مردم ، مخاطبین و مشتریان ، جوابها و واکنشهای بزرگتری را در پی دارد .   پس در اولین قدم : ” ارزشهـــای کارکنان، مشتریان ومخـاطبین و جامعه خود است که ارزش و اهمیت زیادی دارد.

بنابراین تعریف مدیریت در عصــر ارزشها :”مدیریت یعنی : علم و هنر بهره برداری بهینه از منابع، درجهت رساندن سازمان،  به اهداف از پیش تعیین شده ،  تحت نظام ارزشی جامعه بنابراین با نگاهی به تعریف فوق باید دید ارزشهای  یک جامعه  پیرامون چه  مباحثی مباحثی است و ملاک ارزیدن چیست ، چرا وقتی صحیت از ارزش می شود در کلمات زیبایی وصف اما در عمل و رفتار جامعه تضاد و تناقض وجوددارد

کسب و کارهادردوران بحران کرونا به دنبال ارایه چه ارزش یا چه مدل کسب و کاری هستند که الویت اصلی آنها ارزش است ، تعریف آنها از ارزش چیست

موج سواران کووید۱۹ بربی ثباتی بازار
موج سواران کووید۱۹ بربی ثباتی بازار

برنامه ریزان چه مدل استراتژیک را دردستور کار قرار داده اند که با نگاهی مسولیت اجتماعی گره خورده باشد

سیاستها و برنامه ها و قوانین و دستورالعملها بر چه اساس و معیار وارزشی وضع می شود و اساسا بدنبال چه ارزشی هستند

وقتی وارد این مقوله و سبک مدیریت میشویم که درآن روحیه مشارکت و کار تیمی ،مسولیت اجتماعی ، خیر جمعی ، از خودگذشتگی ، ایثار،مدیریت مشارکتی ، هم افزایی و هم آفرینی، رفع انحصار ، تثبیت قیمت ها ، حمایت ، آموزش رایگان همگانی ، توجه به کرامت انسانی ، رضایت مشتری ، نگاهی به آینده ، ارزش مداری ، مردمسالاری ، پاسخگویی و پذیرش مسولیت متعهدانه، دیده میشود .

سوال اینجاست سبک مدیریت ما در اداره کسب و کار  و یا مدیریت جامعه از کدام روش هست ؟؟

  • نویسنده : محمد رهبری دکتری کارآفرینی سازمانی
  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین