زمین،عاملی کلیدی ورود روستائیان به شهر
زمین،عاملی کلیدی ورود روستائیان به شهر
از آنجایکه زمین یک عامل کلیدی و اساسی در ساخت و ساز و احداث سرپناه برای انسان از گذشته تا کنون محسوب می شود در سالهای اخیر شاهد نبود و یا کمبود این عامل کلیدی در اقسا نقاط کشور هستیم که این امر بیشتر در روستاهای اطراف شهرها محسوس و قابل احساس است که موجب مهاجرت ناخواسته جوانان و اهالی روستاها با توجه به انجام زاد و ولد و افزایش جمعیت برای ادامه زندگی است که نیاز به سقفی بر بالای سر دارند اقدام به احداث ساخت و سازهای غیر استاندارد و بدون مجوز در حوالی شهرها کرده اند که گاهاً فاقد هر گونه اصول معماری شهری ساخته شده که از هیچگونه استاندار و مقاوم سازی در ساخت آن لحاظ نشده است.

از آنجایکه زمین یک عامل کلیدی و اساسی در ساخت و ساز و احداث سرپناه برای انسان از گذشته تا کنون محسوب می شود در سالهای اخیر شاهد نبود و یا کمبود این عامل کلیدی در اقسا نقاط کشور هستیم که این امر بیشتر در روستاهای اطراف شهرها محسوس و قابل احساس است که موجب مهاجرت ناخواسته جوانان و اهالی روستاها با توجه به انجام زاد و ولد و افزایش جمعیت برای ادامه زندگی است که نیاز به سقفی بر بالای سر دارند اقدام به احداث ساخت و سازهای غیر استاندارد و بدون مجوز در حوالی شهرها کرده اند که گاهاً فاقد هر گونه اصول معماری شهری ساخته شده که از هیچگونه استاندار و مقاوم سازی در ساخت آن لحاظ نشده است.

سعید رئوفی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بجنورد در این ارتباط گفت: در سال های اخیر شاهد ساخت بناهای غیراستاندارد و غیراصولی و نا ایمن در برخی از روستاهای حریم شهرستان هستیم. که علت آن را می توان نبود زمین مناسب در روستاها دانست که این عدم وجود این عامل اساسی و کلیدی در ساخت و ساز موجب شده تا روستاییان برای ادامه زندگی مجبوربه ساخت و ساز غیرمجاز شوند .

مدیر بنیاد مسکن بجنورد اظهار داشت:از آنجایی که در سال های اخیر شاهد مهاجرت بلعکس و هجوم برخی از مردم روستای اطراف شهر به درون شهر هستیم که در این مناطق، با کمبود زمین مورد نیاز برای احداث مسکن جوانان مواجه هستیم.

رئوفی بیان داشت: ازا آنجایی که مهمترین عامل اساسی ساخت مسکن توسط روستائیان واقع در حریم شهر، نبود زمین است، در سال های اخیر، مکرراً برای تامین این عامل مهم و کلیدی در احداث سرپناه از اداره کل راه و شهرسازی درخواست شده که تا بدین لحظه حتی متری به بنیاد ارائه نگردیده است.  

وی با ذکر اینکه زمین های متصرف شده اطراف شهرگفت: با توجه به اینکه درقسمتی از نقاط اطراف شهر روستاییان در زمین های تصرف شده اقدام به ساخت و ساز کرده که این ساخت و سازها گاهاً همراه با استفاده از تسهیلات این بنیاد بوده است. منجر به بیرون زدن واحدهای مسکونی از دل زمین های تصرف گردیده شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بجنورد در ادامه اظهار داشت: که در این میان، اداره کل راه و شهرسازی با ورود خود به موضوع گفته زمین مورد نیاز ساخت وساز روستائیان را تامین خواهد نمود اما حل وفصل مشکلات بوجود آمده در ارتباط با تصرفات غیرمجاز، را باید بنیاد مسکن پیگیری نماید.

وی با تصریح این که رفع و فسق زمین های تصرف شده را بنیاد انجام دهد گفت : پیگیری این موارد طبق قانون برعهده مسکن راه و شهرسازی است و از لحاظ قانونی بنیاد مسکن حق دخالت و ورود به چنین مواردی را ندارد.

وی در ادامه افزود: نبود زمین در روستاها، عامل هجوم و گرایش مردم به انجام ساخت و سازهای غیراستاندار و بدون مجوز شده است که نتیجه آن اجرای ساختمان هایی است که بدون نظارت و به صورت غیراصولی و غیرمقاوم گردیده است.  

رئوفی گفت: روستاهای که در حریم شهر هستند، مهاجرپذیر هستند که با افزایش زادوولد و ایجاد جمعیت و عدم وجود زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن شاهد ساخت و ساز در حاشیه روستاها هستیم.

وی افزود:با وجود اینکه ۵ الی۶ روستا موجود در حریم بجنورد با کمبود زمین مواجه هستند که این امرموجب شده اهالی هر کدام از این روستاها به صورت میانگین حدوداً ۳هکتار زمین برای ساخت سرپناه احتیاج دارند.  

خراسان شمالی۸۶۳ هزار نفری در شمال شرق کشور قرار گرفته که ۵۶ درصد آن شهری و ۴۴ درصد آن روستایی هستند.

نکته قابل تامل بازار کسب کار:

زمین و عرصه های ملی متعلق به همه آحاد جامعه است نه یک سری قدرتمند که به واسطه آن هر کاری که می خواهند می کنند. لذا تمام زمین های موجود در اقساط نقاط کشور متعلق به مردم و نه سازمان یا نها د یا شخص خاصی و از آن باید همه به طور مساوی برخوردار شوند زمانی که جامعه در حال کسترش و توسعه است و براساس مقتضیات موجود موجب افزایش جمعیت می شود لذا این جمعیت به مراتب برای گذاران زندگی از گذشته تا به حال نیاز به سرپناه دارد. از آنجایی که از سبکان وزارت سازمان مسکن و راه و شهرسازی در اختیار عباس آخوندی بود احداث و ساخت و ساز مسکن برای افراد کم بضاعت رو به خاموشی رفت .

همانطور که در سالهای اخیر نیز شاهد هستیم مهاجرت برخی شهرنشین ها به روستاهای دارای خوش آب و هوا هستیم که این امر موجب عملکرد برعکس روستا نشین ها به شهر شده و شاید می بایست با یک عملکرد درست و برنامه ریزی شده جلوی این نوع مهاجرت ها که گاها باعث از بین رفتن رسم و رسوم خانواده ها مردم روستا نشین با آن صمیمت و مهربانی می شود را گرفت .

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین