حالت تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی غیرمتعهد
حالت تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی غیرمتعهد
حسین طلوعیان رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان با اعلام این خبرگفت: صادر کنندگان باید طبق دستور بانک مرکزی به تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود عمل کنند در غیر اینصورت کارت بازرگانی شان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

حسین طلوعیان رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان با اعلام این خبرگفت: صادر کنندگان باید طبق دستور بانک مرکزی به تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود عمل کنند در غیر اینصورت کارت بازرگانی شان به حالت تعلیق در خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب کارطلوعیان با اشاره به پایان مهلت انجام تعهدات ارزی صادرات سال‌های۱۳۹۷ و۱۳۹۸ در پایان تیرماه سال‌جاری اظهار داشت: تمام صادرکنندگان موظف اند نسبت به جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود،طبق مصوبات کمیته اقدام ارزی به تعهدات خود بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی عمل کنند.

حالت تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی غیرمتعهد
حالت تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی غیرمتعهد

وی با اشاره به اینکه: صادر کنندگان موظفند نبست به نقش و تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل ارز پایبند باشند چرا که بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری کارت های بازرگانی واحدهای صادراتی که به تعهدات ارزی خود حاصل از صادرات عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان نسبت به تعهدات ارزی خود با هدف تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای اقدام و مراتب را به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اعلام کنند.

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین