پرداخت وام۱۳میلیاردی به هنرمندان خراسان شمالی
پرداخت وام۱۳میلیاردی به هنرمندان خراسان شمالی
حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: از ابتدای پیدایش ویروس کرونا تاکنون به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان ۱۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال تسهیلات کرونایی پرداخت شده است.

حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: از ابتدای پیدایش ویروس کرونا تاکنون به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان ۱۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال تسهیلات کرونایی پرداخت شده است.

حسین فرخنده اظهار داشت: درخواست ۴۷ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال تسهیلات کرونایی از سوی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان در سامانه کارآ که یک تا کنون چهارم این رقم به واجدان شرایط پرداخت شده است.

وی با شاره به ۳۱۱ فقره درخواست ثبت و ارجاع شده به بانک ها عنوان کرد: صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا برای نامنویسی جهت دریافت تسهیلات صرفاً تا ۳۰ شهریورماه جاری فرصت دارند که برای برخورداری از آن اقدام کنند.

پرداخت وام۱۳میلیاردی به هنرمندان خراسان شمالی
پرداخت وام۱۳میلیاردی به هنرمندان خراسان شمالی

فرخنده تسهیلات فوق را در سه طرح ۱۶ ، ۸ و ۶ میلیون تومانی به ترتیب برای کارفرمایان درای کد کارگاهی، خویش فرمایی و آزاد کار فاقد بیمه با اقساط ۲۴ ماهه و با نرخ ۱۲ درصدی عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: از آنجایی که شیوع ویروس کرونا موجب ضرر و زیان فعالان فرهنگی و هنری و تعطیلی فعالیت این مراکز در این حوزه بسیار کاهش یافته است.

وی از مدیران عامل بانک ها خواستار شتاب و تعجیل در پرداخت به موقع تسهیلات کرونا به هنرمندان استان شد.

  • منبع خبر : بازار کسب کار