در پایان مراسم اعتبار نامه های منتخبین انتخابان نظام پرستاری اعطا گردید و مسئولیت اعضاء به مدت چهار سال آغاز گردید.

بازار کسب و کار گلستان/ وحید حاج سعیدی:/ جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه نظام پرستاری علی آباد کتول و تحویل اعتبار نامه های منتخبین نظام پرستاری در با حضور دکتر دیلم رئیس شبکه بهداشت، دکتر زنگانه ریاست بیمارستان، دکتر پاشا پور معاون بیمارستان و محمدی نماینده فرماندار و منتخبین انتخابات نظام پرستاری در محل سالن اجتماعات بیمارستان بقیه الله الاعظم شهرستان علی آباد کتول برگزار گردید.

در این مراسم که جمعی از پرستاران نیز حضور داشتند دکتر دیلمی بر ضرورت همدلی بین اعضا و تلاش در جهت برآوردن خواسته های پرستاران تاکید نمودند. دکتر زنگانه نیز شغل پرستاری را یکی از مشاغل سخت برشمرد و حمایت همه جانبه از این قشر را لازم و ضروری دانستند. در پایان مراسم اعتبار نامه های منتخبین انتخابان نظام پرستاری اعطا گردید و مسئولیت اعضاء به مدت چهار سال آغاز گردید.