همچون سربازان گمنام ایستاده ایم
همچون سربازان گمنام ایستاده ایم
حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و کار پارس : کرونا موضوعی که چند صبای است همه اقشار جامعه در تمام دنیا درگیر خود کرده است.

حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و کار پارس : کرونا موضوعی که چند صبای است همه اقشار جامعه در تمام دنیا درگیر خود کرده است.

این ویروس دست ساز بشر که توانسته در این مدت عمر خود بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را به نابودی بکشاند تا جایی که وجودش برای همه شده ضرر و اگر برای آن زودتر از این فکری اندیشیده نشود قطعا دچار یک اپیدمی سنگینی خواهیم شد .

اپیدمی که برای مهارش اگر بخواهیم هزینه کنیم چیزی جز جان مان نخواهد بود در صورتی که می توان با کمترین هزینه مقابل آن ایستاد و ایستادگی کرد .

لازمه ایستادگی و مقاومت در مقابل این ویروس طبق نظر کارشناسان و متخصصان جنگ بیولوژیک چیزی نیست جز رعایت و در نظر گرفتن چند نکته کوچک شاید اگر بگویم افرادی بودن که برای حفظ امنیت و ناموس این مرز و بوم سالها در سیاهچال های بعث و تحت سخت ترین شرایط به خودسختی و رنج داده تا گزندی به میهن و ناموس وارد نشود کسی جز افرادی که ۸ سال در اسارت زندانهای مخوف عراق که کمتر از زندانهای ساواک در دوران انقلاب نبوده و شاید شدیدترین شکنجه ها را تحمل کردند تا این انقلاب نهال اش رشد کرده و اکنون این نهال تبدیل به درخت جوان و تنومندی شده کسی باور نخواهد کرد که دشمنان برای شکست آن بجای روردروی نظامی رو به استفاده از سلاح بیولوژیک آورده اند .

هر چند استفاده از این سلاح که بیشتر برای نابودی و به زانو درآوردن این خاک بوده اما خوشبختانه دامن گیر خودشان نیز گردید تا جایی که میزان ابتلا و در گیری این ویروس در کشورهایشان به مراتب سنگین تر و خطرناکتر از ایران گزارش شده است.

حال در این بین رسانه های که پرچم دار قدرت نمایی و اقتدار هر کشور قبل از هر تهاجم دشمن هستند با تمام توان و قدرت اقدام به مقابله به مثل در برابر حجم وسیع از اطلاعات کذب و ساختگی که جهت بر هم زدن نظم و امنیت این ملت از سوی رسانه نهای دشمن و از طریق شبکه های نوظهور اجتماعی منتشر میشود توانسته اند تا بدین لحظه با نثار خون بهترین عزیزانشان همچون سردار سلیمانی از آن در مقابل این پست صفتان روزگار پاسدرای کنند .

همچون سربازان گمنام ایستاده ایم
همچون سربازان گمنام ایستاده ایم

اما برخی کوته نظران داخلی که هنوز چشم و دل به قدرت بیگانه دارند و فارق از پیامهای مکرر رهبرشان مدام دم از ارتباط با آمریکا میزنند آمریکایی که همه در این روز ها شاهد جریانات بهم ریخته اشد هستیم تا جایی که اگر این اتفاق در کشور ما رخ می داد قطعا دشمن به خود اجازه دخالت در امور مملکت ما را می داد می شد کاسه داغ تر از آش .

عزیزان بیائیم با کمی تفکر و تامل و بینش باز مسائل دور برمون رو رصد کنیم و ببینم شرایط به چه گونه است و عزیزی که در این شرایط اقدام به نقد رسانه های استانی خود میکند مراقب قلمش در شبکه های اجتماعی که برای این مرزوبوم بسیار سهمگین است باشد چرا که در این شرایط سهمگین به این فکر کند کاری که رسانه ها حتی اگر هم کم ناچیز است اما با همین امکانات خود جلوی ستبر دشمن ایستاده اند کمتر از سرباز گمنامی نیست که با نثار خون خود مقابل ترکش های دشمن ایستاده است .

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری