مردم قلی آبادوضعیت مطلوب بهداشتی ندارند
مردم قلی آبادوضعیت مطلوب بهداشتی ندارند
لذا این شرکت مجوزات لازم جهت برطرف نمودن مشکل را اخذ و انعقاد قرارداد با پیمانکار را نیز انجام داده و در حال حاضر در راستای تامین آب شرب موقت اقدام به استقرار تانکرهای ثابت نموده است که انشالله در اسرع وقت نسبت به عملیات لایروبی و لوله گذاری اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.

به اطلاع مشترکین روستاهای قلی آباد و تیمور آباد شهرستان گرگان می رساند با توجه به بررسی های بعمل آمده از سوی کارشناسان این شرکت، چاه آب شرب روستاهای فوق دچار بریدگی لوله جداره شده است که منجر به افت آبدهی چاه و کدورت آب شرب گردیده است .

مردم قلی آبادگرگان وضعیت مطلوب بهداشتی ندارند
مردم قلی آبادوضعیت مطلوب بهداشتی ندارند
مردم قلی آبادوضعیت مطلوب بهداشتی ندارند

در این ارتباط بیشتر بخوانید

مردم قلی آبادگرگان وضعیت مطلوب بهداشتی ندارند

لذا این شرکت مجوزات لازم جهت برطرف نمودن مشکل را اخذ و انعقاد قرارداد با پیمانکار را نیز انجام داده و در حال حاضر در راستای تامین آب شرب موقت اقدام به استقرار تانکرهای ثابت نموده است که انشالله در اسرع وقت نسبت به عملیات لایروبی و لوله گذاری اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.


لازم به ذکر است این شرکت با دستورات مدیر عامل محترم و با جدیت تمام پیگیر تملک زمین جهت حفر چاه جدید در محدوده روستا می باشد .
لذا ضمن عذر خواهی از مشترکین محترم ، از صیر و شکیبایی آنان نیز سپاسگزاریم .