مسدودکردن۳۳حلقه چاه غیرمجازدرخراسان شمالی
مسدودکردن۳۳حلقه چاه غیرمجازدرخراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین وحید واسطه روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۶۵ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در استان شناسایی و با کنترل های انجام شده، از اضافه برداشت ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب آب از چاه های مجاز نیز ممانعت شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی استان امسال مسدود و مسلوب‌المنفعه شده که با بسته شدن آن از برداشت ۳۱۶ هزار مترمکعب آب جلوگیری شده است.

مسدودکردن۳۳حلقه چاه غیرمجازدرخراسان شمالی

مسدودکردن۳۳حلقه چاه غیرمجازدرخراسان شمالی
مسدودکردن۳۳حلقه چاه غیرمجازدرخراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین وحید واسطه روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۶۵ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در استان شناسایی و با کنترل های انجام شده، از اضافه برداشت ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب آب از چاه های مجاز نیز ممانعت شده است.  

وی میزان برداشت آب از چاه های غیرمجاز را بسیار کمتر از میزان برداشت غیرمجاز از چاه های مجاز دانست و گفت: یکی از دغدغه های ما، اضافه برداشت از چاه های دارای پروانه است، اکنون قریب به اتفاق چاه ها به شمارشگر مجهز شده است و بر این اساس با برداشت های غیرمجاز نیز برخورد می شود.  

واسطه با بیان اینکه رویکرد این شرکت، حمایت از بخش صنعت و کمک به تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی است اظهار داشت: در این مدت برای تامین آب صنایع و واحدهای صنعتی استان مجوز برای حفر ۱۹ حلقه چاه داده شده است.  

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: امسال ۳۱ کیلومتر حریم بستر رودخانه های استان مطالعه شده و در این مدت ۱۲ کیلومتر آزادسازی شده است.  

واسطه اظهار داشت: از ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر رودخانه استان، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر اولویت دارتر است و تاکنون حریم و بستر هزار و ۵۹۳ کیلومتر از این رودخانه ها مطالعه و مشخص شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: این استان ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر رودخانه و مسیل دارد که تاکنون ۲۰۷ کیلومتر آن لایروبی و ساماندهی شده است.

استان خراسان شمالی با حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربع در شمال شرق کشور واقع است.