بررسی۲۸۹مورداظهارنامه صادراتی ووارداتی درگلستان
بررسی۲۸۹مورداظهارنامه صادراتی ووارداتی درگلستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان سید مهدی حسینی اظهار داشت: هر کالایی که از مرزهای مشترک استان با دیگر کشورها وارد یا از آن خارج می شود، چنانچه مشمول استاندارد اجباری باشد، جهت ارزیابی انطباق آن کالا با استاندارد مربوط و چنانچه مشمول استاندارد اجباری نباشد، جهت تعیین ماهیت و آنالیز آن، توسط گمرکات استان گلستان به استاندارد ارجاع داده می شود.

رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد گلستان از بررسی ۲۸۹ اظهارنامه صادراتی و وارداتی طی ۹ ماهه نخست سال ۹۹ در گلستان خبر داد.

بررسی۲۸۹مورداظهارنامه صادراتی ووارداتی درگلستان

بررسی۲۸۹مورداظهارنامه صادراتی ووارداتی درگلستان
بررسی۲۸۹مورداظهارنامه صادراتی ووارداتی درگلستان

به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان سید مهدی حسینی اظهار داشت: هر کالایی که از مرزهای مشترک استان با دیگر کشورها وارد یا از آن خارج می شود، چنانچه مشمول استاندارد اجباری باشد، جهت ارزیابی انطباق آن کالا با استاندارد مربوط و چنانچه مشمول استاندارد اجباری نباشد، جهت تعیین ماهیت و آنالیز آن، توسط گمرکات استان گلستان به استاندارد ارجاع داده می شود.

وی افزود: در ۹ ماهه نخست سال ۹۹، ۲۳۲ مورد اظهارنامه صادراتی از گمرک استان به استاندارد ارجاع شد که از این تعداد، ۱۴۵ فقره، مربوط به کالاهای مشمول استاندارد اجباری و مابقی کالاهای غیر مشمول استاندارد اجباری بود که به منظور سنجش انطباق کالا و تعیین ماهیت آن مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی ضمن اظهار این مطلب که خوشبختانه تمامی محموله های صادارتی مشمول استاندارد اجباری مورد بررسی با استاندارد انطباق داشته و نتیجه منجر به صدور ۱۴۵ گواهی انطباق کالاهای صادراتی در استان شد، افزود: برنامه محول شده به استان گلستان از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بررسی ۲۱۰ اظهارنامه صادراتی بوده است که با توجه به عملکرد ما در ۹ ماهه نخست سال جاری(۲۳۲مورد)، منجر به تحقق ۱۱۰ درصدی این آیتم شد.

وی در ادامه افزود: طی این مدت همچنین ۵۷ اظهارنامه وارداتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۶ فقره مشمول استاندارد اجباری و ۴۱  مورد غیرمشمول بوده است.

سید مهدی حسینی در ادامه بیان داشت: اظهارنامه های وارداتی نیز تماماً با استاندارد مربوط انطباق داشت و لذا ۱۶ گواهینامه انطباق وارداتی طی ۹ ماهه نخست سال ۹۹ صادر شد.

رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد گلستان یادآور شد: برنامه تکلیفی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بررسی اظهارنامه های وارداتی، ۶۹ اظهارنامه بوده است که عملکرد این اداره کل منجر به تحقق ۸۳ درصدی این آیتم شد.