شروع واگذاری vdsl درگرگان
شروع واگذاری vdsl درگرگان
واگذاری vdsl بصورت محدود در گرگان آغاز شده است .

به گفته مهندس احمد رضا کبیر مدیریت مخابرات گرگان ، با توجه به ابلاغ شرکت مخابرات ایران و اجرای طرح سورینو واگذاری vdsl شروع شده است .

وی با بیان اینکه در طرح سورینو تبدیل اینترنت پرسرعت (adsl) به ftth (اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری) و vdsl در دستور کار قرار گرفته است ، شرایط واگذاریVDSL به تعداد محدود ی از مشترکان در گرگان فراهم شده است.

مدیر مخابرات گرگان با اشاره به مزیت های VDSL نسبت بهADSL گفت : مشترکان افزایش ۴ برابری سرعت در اینترنت را با استفاده از فناوری VDSL میتوانندتجربه نمایند.

مهندس احمدر ضا کبیر با تاکید بر اینکه فعلا در سه نقطه از شهرستان گرگان میتوان این فناوری را ارائه داد گفت: این خدمت بدون هزینه و فقط با تعویض مودم قبلی با مودم جدید قابل انجام است و نیازی به کابل کشی مجدد نبوده و بر بستر زیرساختهای موجود قابل تحویل به مشتری است.

  • منبع خبر : مخابرات گلستان