فضای مجازی نمی تواند جایگزین کتاب و روزنامه شود
فضای مجازی نمی تواند جایگزین کتاب و روزنامه شود
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فضای مجازی می تواند در کاهش میزان فرهنگ کتابخوانی تاثیرگذار باشد ولی نمی تواند جایگزین کتاب و روزنامه شود.

محمدمهدی احمدی در آیین افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان اظهار کرد: نمایشگاه های کتاب می تواند جریان سازی خوبی در استان ها ایجاد کنند و جامعه با تازه های نشر آشنا شوند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: میزان مطالعه در جامعه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی به شمار می رود.

وی افزود: مقوله کتاب و کتابخوانی با مقوله اقتصادی متفاوت است زیرا کتاب یک ارزش ذاتی برای انسان ها به شمار می رود.

احمدی گفت: از جمله مقوله هایی که بر تربیت نسل موثر بوده کتاب است و کتاب می تواند انسان را به درجه ای برساند که انسان جایگاه خود را درک کرده و سطح زندگی خود را ارتقاء می دهد.

وی با اشاره به این که انسان با کتاب می تواند جایگاه خلیفه الهی خود را به دست آورد، ادامه داد: اگر امروز ما در خوراک، پوشاک و غیره به دنبال ساخت یک برند هستیم باید در انتخاب کتاب هم اینگونه باشد.

احمدی گفت: جامعه ای که اهل کتاب و کتابخوانی باشند با آسیب های اجتماعی کمتری رو به رو می شوند.
وی بیان کرد: فضای مجازی می تواند در کاهش میزان فرهنگ کتابخوانی تاثیرگذار باشد ولی نمی تواند جایگزین کتاب و روزنامه شود.