تولید۶۰درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی پاک وسالم است
تولید۶۰درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی پاک وسالم است
به گزارش بازار کسب کار آنلاین عبدالله یوسفی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با ضریب اطمینان بالا این میزان از تولیدات کشاورزی استان پاک و سالم است که بیشتر محصولات دیم بدون سم و کود تولید می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در خصوص این خبر گفت: ۶۰ درصد محصولات کشاورزی این استان از جمله زراعی، باغی و دامی پاک و سالم تولید می‌شود.

تولید۶۰درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی پاک وسالم است

تولید۶۰درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی پاک وسالم است
تولید۶۰درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی پاک وسالم است

به گزارش بازار کسب کار آنلاین  عبدالله یوسفی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با ضریب اطمینان بالا این میزان از تولیدات کشاورزی استان پاک و سالم است که بیشتر محصولات دیم بدون سم و کود تولید می شود.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد باقیمانده تولیدات کشاورزی این استان نیز از ضریب اطمینان مناسبی در خصوص پاک و سالم بودن برخوردار است افزود: برخی از تولیدات استان از جمله تولید گوشت قرمز که توسط خانوارهای عشایری استان تولید می شود ۱۰۰ درصد پاک و سالم است.

وی گفت: بخش زیادی از محصولات کشاورزی استان بویژه تولیدات دامی و گیاهی، پاک و سالم است که این امر می‌تواند به عنوان برند به بازارهای داخلی و خارجی، معرفی شود.

یوسفی اظهار داشت: شرکت های فعال در حوزه عرضه محصولات کشاورزی می توانند با بسته بندی مناسب این محصولات را تبدیل به برند کرده و در بازار های هدف به فروش برسانند.

وی بر تجاری سازی محصولات پاک و سالم استان تاکید کرد و گفت: حتی باغ یکی از کشاورزان این استان در بام و صفی آباد به عنوان پاک و سالم در سطح کشور نیز انتخاب شد، این بهره بردار که از دانش آموخته های دانشگاهی است در خصوص فرآوری محصولات باغ خود نیز اختراعی داشته است.

یوسفی اظهار داشت: باتوجه به شرایط اقلیم و جغرافیای استان، تولید محصولات دامی و گیاهی به صورت پاک و سالم است و این ظرفیت باید مورد توجه عرضه کننده های فرآورده های دامی و کشاورزی قرار گیرد.  

وی گفت: سطح زیر کشت زراعی و باغی استان حدود ۳۰۵ هزار و ۳۳۱  هکتار است که ۴۷ درصد آن را اراضی آبی و مابقی را اراضی دیم تشکیل می دهد که استان از نظر سطح زیر کشت زراعی در رتبه ۱۸ و از نظر تولید محصولات زراعی رتبه ۲۳ را در سطح کشور در اختیار دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: در استان خراسان شمالی ۵۹ محصول مشتمل بر ۳۳ محصول زراعی و ۲۶ محصول باغی ساختار اصلی تولید کشاورزی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در خصوص محصولات دامی نیز از جمعیت دامی دو میلیون و ۵۲ هزار و ۲۶۰ راس و تولید حدود ۱۵۰ هزار تن انواع محصولات دامی تولید می‌شود که در این شاخص رتبه ۲۷ کشوری را داریم.

وی اظهار داشت: عمده جمعیت داریم استان شامل بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار راسی دام سبک استان، با تغذیه از مراتع، محصولات بسیار باکیفیتی تولید می کنند.

به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی میانگین کشوری در مصرف سموم شیمیایی در هر هکتار ۶۰۰گرم  است این در حالی است که در این استان در هر هکتار ۲۴۵ گرم انواع سموم استفاده می شود.

وی اظهار داشت: استفاده پایین از سموم باعث شده است که محصولات تولیدی این استان در بخش زراعی و باغی نسبت به محصولات کشور پاک تر باشد.

وی این امر را یک فرصت دانست و گفت: باید در این زمینه تشکل ها و انجمن هایی ایجاد شوند تا این تولیدات پاک و سالم را به بازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه بالاترین نرخ اشتغال درا ستان مربوط به بخش کشاورزی با ۳۷ درصد است افزود: همچنین ۴۶ درصد از جمعیت استان در روستاها سکونت دارند، اولویت استان در بخش اقتصادی حوزه کشاورزی است.

در این استان ۸۲ هزار بهره بردار در این بخش فعالیت دارند.

نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین

این تیتر به منزله آن است که مردم و مصرف کننده ها باید مراقب ۴۰ درصد تولید دیگر باشند که ناسالم و با استفاده از سمومی که ترکیبات آن مشخص نیست تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

لذا اینجاست با این نکته رکه ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کردن جایگاه این سازمان در پایش و پالایش تولیدات کشاوران در کجای زنجیره غذایی مردم قرار دارد و چرا تا کنون ورود پیدا نکرده و حداقلی ها تولید محصولات را در اختیار کشاورزان قرار نداده است.

و سوال اینکه پاسخگو سلامت و زندگی مردم چه کسی است و اینکه چرا تا کنون برای رفع این مشکل هیچونه اقدامی صورت نگرفته است؟

غیبت و سلب مسئولیت برخی نمی تواند پاسخ مناسبی به شهروندان نسبت به اعتمادی که به مردم نسبت به اجرا و اداره شهر و زندگی شان به آنها داشته و انتخابشان نموده اند نیست.

می طلبد که دستگاه های نظارتی کمی بیشتر از هر زمان نسبت به برخورد با این بی توجهی هوشیارتر باشند. چرا که مردم و شهروندان برده های و موشهای ازمایشگاهی نیستند که برخی ها بخواهند اینگونه از اعتماد آنها سو استفاده کنند.