افزایش سهم بازار اینترنت مخابرات در استان
افزایش سهم بازار اینترنت مخابرات در استان
تعداد مشترکان فعال اینترنت پرسرعت در استان افزایش یافته است.

تعداد مشترکان فعال اینترنت پرسرعت در استان افزایش یافته است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر شناسایی نیاز مشتریان گفت: با توجه به اختصاص بسته های اینترنت برحسب خواسته مشتریان توانستیم مشترکان زیادی را جذب نموده و رضایت آنها را کسب نماییم .

غلامعلی شهمرادی افزود: کیفیت سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات توانسته موجب افزایش رغبت و تمایل مشترکان به ادامه اشتراک شده و وفاداری مشتریان را برای مابه ارمغان بیاورد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به تشکیل کارگروهی جهت رسیدگی به مشکلات مشتریان افزود: این کارگروه با تشکیل جلسات مستمر ، ازنگاه مشتری ، مشکلات را بررسی کرده و آنها را رفع می نماید.

مهندس غلامعلی شهمرادی ازافزایش سیزده درصدی مشترکان اینترنت نسبت به سال گذشته ابزار خرسندی کردو گفت: افزایش سهم بازار اینترنت در استان گلستان نشان از خدمات دهی مناسب وبا کیفیت می باشد که موجب رضایت مشتریان و تمایل آنهابرای خرید محصولات متنوع و به صرفه مخابرات شده است.