ذائقه مردم همراه باتوسعه وترویج فرهنگ کتابخوانی
ذائقه مردم همراه باتوسعه وترویج فرهنگ کتابخوانی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین علی رئوفی دوشنبه شب در نشست انجمن کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: مطالعه کتاب کار فکری ارزشمندی است و دستاوردهای خوبی برای افراد در پی دارد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت فرهنگ کتابخوانی گفت: فرهنگ ارزشمند کتابخوانی در جامعه متناسب با ذائقه مردم توسعه و ترویج یابد.

ذائقه مردم همراه باتوسعه وترویج فرهنگ کتابخوانی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین علی رئوفی دوشنبه شب در نشست انجمن کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: مطالعه کتاب کار فکری ارزشمندی است و دستاوردهای خوبی برای افراد در پی دارد.

وی ادامه داد: با داستان ها و رمان های آموزنده می توان مردم را بیشتر به فرهنگ کتابخوانی تشویق کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان عنوان کرد: اهدا کتاب در مسابقات مختلفی که برگزار می شود می تواند نقش بسزایی در گسترش فرهنگ کتابخوانی ایفا کند.

رئوفی گفت: داشتن کتاب زیاد نشانه کتابخوانی نیست مهم مطالعه کردن و درس گرفتن از آن است هرچند به تعداد معدود باشد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ابرازداشت: با وجود گسترش انواع فناوری ها کتاب جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده است و همگان به کتاب اهمیت می دهند.

وی اضافه کرد: با توجه به گسترش فناوری های جدید روش های جدید مطالعه با بهره گیری از این فناوری ها در جامعه ترویج داده شود.

رئوفی با اشاره به اهمیت فرهنگ کتابخوانی در دانشگاه ها، بیان داشت: برگزاری نشست های هم اندیشی با هیات های علمی دانشگاهها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در این محیط ها بجای جزوه خوانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  • منبع خبر : ایرنا