تدوین برنامه توسعه اقتصادی۲۸۸روستایی خراسان شمالی
تدوین برنامه توسعه اقتصادی۲۸۸روستایی خراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، محمد بدری چهارشنبه اظهار داشت: به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۰ برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۴۶۰ روستای استان تهیه و تدوین شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در ۲۸۸ روستای استان در قالب ۲۵ دهستان تدوین و نهایی شده است.

تدوین برنامه توسعه اقتصادی۲۸۸روستایی خراسان شمالی

تدوین برنامه توسعه اقتصادی۲۸۸روستایی خراسان شمالی
تدوین برنامه توسعه اقتصادی۲۸۸روستایی خراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، محمد بدری چهارشنبه اظهار داشت: به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۰ برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۴۶۰ روستای استان تهیه و تدوین شود.

وی هدف از تدوین این برنامه برای نواحی روستایی را طراحی اکوسیستم اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای منتخب استان و هدایت تسهیلات یارانه دار برای اجرای این برنامه‌ها و ایجاد اشتغال در روستاها در برنامه ششم توسعه برشمرد.

بدری افزود: ‌اجرای این طرح به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در روستاها است.

استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۴۴ درصد آنان در روستاها سکونت دارند.