مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
استاندار گلستان ظهر روز جمعه ۲۰ دی در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس در این شهرستان حاضر شد و برای آنان از درگاه الهی طلب مغفرت کرد.

استاندار گلستان ظهر روز جمعه ۲۰ دی در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس در این شهرستان حاضر شد و برای آنان از درگاه الهی طلب مغفرت کرد.

دکتر هادی حق شناس در این مراسم ضمن آرزوی صبر از درگاه الهی برای خانواده تای داغدار اظهار کرد: این حادثه موجب تالم و تاثر همه گلستانی ها شد و باید تلاش کنیم از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی افزود: رسیدگی به مجروحان این حادثه ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر به دامان خانواده های خود بازگردند.

لازم به ذکر است بامداد ۱۹ دی اتوبوس مسیر تهران به گنبدکاووس در محور سوادکوه دچار واژگونی شد و جمعی از هم استانی های گلستانی در این حادثه جانباختند.

حضور استاندار گلستان در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس
مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
حضور استاندار گلستان در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس
مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
حضور استاندار گلستان در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس
مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
حضور استاندار گلستان در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس
مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس
  • منبع خبر : روابط عمومی استانداری گلستان