اتفاقات‌خوب در راه است
اتفاقات‌خوب در راه است
به گزارش بازار کسب و کار آنلاین به نقل از وبدا، دکتر عبدالرضا فاضل رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این خصوص گفت: این واکسیناسیون در ابتدا با اولویت کادر درمان بخش ICU در بیمارستان ها انجام می شود.

 واکسیناسیون کادر درمان شاغل در بیمارستان های گلستان در مقابل کرونا، همزمان با سراسر کشور، به صورت نمادین در مرکز آموزشی و درمانی صیاد شیرازی گرگان، ۲۱ بهمن ماه، آغاز شد.

اتفاقات‌خوب در راه است

 به گزارش بازار کسب و کار آنلاین به نقل از وبدا، دکتر عبدالرضا فاضل رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این خصوص گفت: این واکسیناسیون در ابتدا با اولویت کادر درمان بخش ICU در بیمارستان ها انجام می شود.

در مرحله اول ۲۰۰ عدد واکسن طی ۲ مرحله در فاصله زمانی ۲۰ روزه به داوطلبین تزریق می شود.