حذف ممنوعیت کشت برنج در۴۰۰هکتارشالیزارخراسان شمالی
حذف ممنوعیت کشت برنج در۴۰۰هکتارشالیزارخراسان شمالی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین محمدجواد تشکری روز یکشنبه به ایرنا اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، کشت برنج در تمام استان ها جز ۲ استان ممنوع است و سطح شالیزارها در سه سال باید به صفر برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شورای حفاظت منابع آب استان اجازه داده است تا کشت برنج در ۴۰۰ هکتار از کشتزارهای این خطه انجام شود.

حذف ممنوعیت کشت برنج در۴۰۰هکتارشالیزارخراسان شمالی

به گزارش بازار کسب کار آنلاین محمدجواد تشکری روز یکشنبه به ایرنا اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، کشت برنج در تمام استان ها جز ۲ استان ممنوع است و سطح شالیزارها در سه سال باید به صفر برسد.

وی گفت: اکنون سال دوم اجرای این مصوبه به اتمام رسیده و سال آتی باید این سطح به صفر برسد اما شورای حفاظت از منابع آب استان اجازه داده است تا کشت این محصول در ۴۰۰ هکتار ادامه داشته باشد.

وی افزود: این شالیرازها در کشتزارهایی است که محصولی جز برنج قابل کشت نیست. 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: در این کشتزارها، زه آب بالا است و بر این اساس محصول دیگری جز برنج قابل کشت نیست.

وی افزود: سطح زیر کشت برنج در استان در سال های اخیر کاهش یافته است، پیش از این بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های استان برنج کشت می شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: سال زراعی گذشته بیش از ۹۰۰ هکتار از کشتزارهای استان زیر کشت برنج بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران باید این رقم کاهش یابد. 

در سال های اخیر بیش از ۲ هزار هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت برنج بوده است که البته در این سال ها کاهش یافته است. ۹۸ درصد از شالیزارهای استان در شهرستان مانه و سملقان و مابقی در شرق بجنورد است و ارقام آن شامل سدری دم سیاه، سنگ طارم، طارم هاشمی و طارم دم سیاه است.