بخاری‌های هزار و ۶۰۰ کلاس درس گلستان غیراستاندارد است
بخاری‌های هزار و ۶۰۰ کلاس درس گلستان غیراستاندارد است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت که در هزار و ۶۰۰ کلاس درس مدارس استان از بخاری گازی غیراستاندارد استفاده می‌شود که همه آن‌ها نیازمند تغییر و استانداردسازی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت که در هزار و ۶۰۰ کلاس درس مدارس استان از بخاری گازی غیراستاندارد استفاده می‌شود که همه آن‌ها نیازمند تغییر و استانداردسازی است.

یاسر لیوانی امروز اسلامی اظهار داشت: پارسال ۳۵۱ کلاس درس گلستان با صرف اعتبار از محل بودجه تخصیصی عوارض گاز به سامانه گرمایشی استاندارد مجهز شد که این روند امسال هم ادامه خواهد یافت.

وی افزود: از زمان آغاز طرح استانداردسازی سوخت کلاس های درس در سال ۹۴، هفت هزار بخاری غیراستاندارد در مدارس گلستان شناسایی شد که از این تعداد تاکنون ۵ هزار و ۴۰۰ کلاس درس به سامانه گرمایشی استاندارد مجهز گردید.

لیوانی همچنین با اشاره به جمع آوری بخاری نفتی از کلاس های درس گلستان در پایان سال ۹۸ گفت: پارسال با اجرای طرح استانداردسازی سامانه گرمایشی، بخاری نفتی ۷۳۹ کلاس درس مدارس استان جمع آوری و بخاری گازی استاندارد جایگزین آن شد.

گلستان ۳۶۲ هزار دانش آموز در پایه های گوناگون دارد که در ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه و ۱۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس تحصیل می کنند.

  • منبع خبر : ایرنا