مهمترین راه  تحقق شعار سال خروج از رکود واحدهای تولیدی است
مهمترین راه  تحقق شعار سال خروج از رکود واحدهای تولیدی است
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان گفت: یکی از مهمترین راه های تحقق شعار سال و دستیابی به جهش تولید ، خروج از رکود واحدهای تولیدی است .

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان گفت: یکی از مهمترین راه های تحقق شعار سال و دستیابی به جهش تولید ، خروج از رکود واحدهای تولیدی است .

حسین طلوعیان رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان در جلسه ای که بمنظور رفع مشکلات شرکت کیهان تجارت دایا با حضور معاون امور اقتصادی استانداری و دادستان مرکز استان در محل دفتر دادستان مرکز گلستان برگزار گردید ،گفت: یکی از مهمترین راه های تحقق شعار سال و دستیابی به جهش تولید ، خروج از رکود واحدهای تولیدی است و به همین دلیل تلاش خواهیم نمود مشکلات تک تک واحدهای تولیدی را بررسی ورفع نماییم .

مهمترین راه تحقق شعار سال خروج از رکود واحدهای تولیدی است
مهمترین راه تحقق شعار سال خروج از رکود واحدهای تولیدی است

گفتنی است ، در این جلسه مشکلات شرکت کیهان تجارت دایا با اداره کل امورمالیاتی استان ،تامین اجتماعی استان،بانکهای ملی،تجارت ،صادرات،کشاورزی وصنعت،معدن استان بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع آنها اتخاذ گردید.