ناوگان حمل و نقل بار نوسازی می شود
ناوگان حمل و نقل بار نوسازی می شود
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود در جهت نوسازی ناوگان باری براساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ سوم خرداد۱۳۹۹از متقاضیان ورود خودروهای باری سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت‌ نام بعمل می آورد. بر اساس این […]

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود در جهت نوسازی ناوگان باری براساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ سوم خرداد۱۳۹۹از متقاضیان ورود خودروهای باری سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت‌ نام بعمل می آورد.

بر اساس این گزارش واجدین شرایط واردکنندگان کامیون شامل شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین،شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای،شرکت‌های وارد کننده کامیون‌های سنگین دارای مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت)و مالکین حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات می شوند.

ناوگان حمل و نقل بار نوسازی می شود
ناوگان حمل و نقل بار نوسازی می شود

متقاضیان واجد شرایط برای اطلاع ازشرایط ثبت نام، شرایط کامیونهای وارداتی، شرایط کامیونهای اسقاطی، شرایط واردکنندگان، تخفیفات عوارض گمرکی وسایر اطلاعات مورد نیاز به سایت اینترنتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان مراجعه نمایند.

در استان گلستان۱۰ هزار و ۱۲۷ ناوگان باری با ۱۲ هزار و ۲۷۸ راننده فعالیت دارند.

  • منبع خبر : بازار کسب و کار