از سر گرفته شدن آموزش های صنوف
از سر گرفته شدن آموزش های صنوف

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در جلسه با رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان و روسای ادارات صمت و اتاق اصناف شهرستان های استان گلستان در گرگان گفت : آموزش های صنوف پس از ماه مبارک رمضان از سر گرفته می شود . جمشید گلپور شاره در جلسه با رئیس سازمان […]

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در جلسه با رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان و روسای ادارات صمت و اتاق اصناف شهرستان های استان گلستان در گرگان گفت : آموزش های صنوف پس از ماه مبارک رمضان از سر گرفته می شود .

جمشید گلپور شاره در جلسه با رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان و روسای ادارات صمت و اتاق اصناف شهرستان های استان گلستان که در محل سالن جلسات سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان برگزار گردید ، گفت : متاسفانه شیوع ویروس کرونا به حوزه صنفی کشور آسیب زد و یکی از این آسیبها کاهش صدور مجوزهای صنفی و به تبع آن کاهش درآمدهای اتاق های اصناف بود .

از سر گرفته شدن آموزش های صنوف
از سر گرفته شدن آموزش های صنوف

وی گفت : با بهبود شرایط پس از ماه مبارک رمضان ، آموزش های حوزه صنوف را بصورت حضوری با رعایت پروتکلهای بهداشتی و دوره های مجازی را آغاز خواهیم نمود .

وی افزود : انتخابات اتحادیه های صنفی نیز از سر گرفته خواهد شد .
گلپور گفت : رسیدگی به مشکلات صنوف از اولویت های ماست و با تمام توان از این حوزه دفاع خواهیم نمود و در مسیر رفع مشکلات این بخش گام برخواهیم داشت .