عنوان رتبه سوم در پرداخت تسهیلات
عنوان رتبه سوم در پرداخت تسهیلات
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در دویست و نود و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت : گلستان با پرداخت ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی ، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در دویست و نود و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت : گلستان با پرداخت ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی ، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد .

حسین طلوعیان در دویست و نود و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور استاندار گلستان در محل استانداری استان برگزار گردید ، اظهارداشت : از محل اعتبارات سال ۹۸ تا کنون بیش از بیست و سه هزار و دویست میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به سیصد و هشتاد واحد و طرح از محل طرح رونق تولید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مصوب و به بانکها ابلاغ شده است .

وی افزود : از این میزان ، تعداد ‌یکصد و نوزده واحد موفق به اخذ چهار هزار و هفتصد و سی میلیارد ریال تسهیلات شده اند ، که در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه هشتم را در سطح کشور در اختیار داریم .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: در تسهیلات تبصره ۱۸ نیز که از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌ها است ، تا کنون درخواست هفتاد و هفت واحد در کارگروه تصویب و جهت اخذ پنج هزار و هشتصد و سی میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای استان معرفی شده اند که در این زمینه با پرداخت حدود یکهزار و هشتصد میلیارد ریال به هجده واحد رتبه هشتم کشور را در اختیار داریم .

عنوان رتبه سوم در پرداخت تسهیلات
عنوان رتبه سوم در پرداخت تسهیلات

وی با اشاره به کسب رتبه سوم گلستان در زمینه پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی مراکز تولیدی در کل کشور بیان کرد: از محل تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز که تا کنون دویست و پنج واحد جهت اخذ هفت هزار و چهل و هشت میلیارد ریال تسهیلات به بانکها معرفی شده اند ، چهل و دو واحد تولیدی استان میزان یکهزار و دویست و سی میلیارد ریال تسهیلات دریافت نموده اند .

گفتنی است در این جلسه مشکلات تعدادی از واحد‌های تولیدی استان بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع آنها اخذ گردید .