رعایت پروتکل های بهداشت است
رعایت پروتکل های بهداشت است
معاون مدیریت و توسعه منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: خدمات دهی بهینه و مطلوب مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی به کاربران جاده ای منوط به رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی می باشد.

معاون مدیریت و توسعه منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: خدمات دهی بهینه و مطلوب مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی به کاربران جاده ای منوط به رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی می باشد.

رعایت پروتکل های بهداشت است
رعایت پروتکل های بهداشت است

“منصور ملایی” روز دوشنبه در نشستی با مالکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و نمایندگان نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط در محل سالن جلسات اداره کل متبوع گفت: با توجه به احتمال افزایش سفرها در تعطیلات آتی و فصل تابستان باید با رعایت کامل موازین و پروتکل های بهداشتی،شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات جاده ای باشیم.

اطلاع رسانی،آموزش و رعایت نکات بهداشتی در ادارات و زیرمجموعه ها و نمازخانه ها برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا از مهمترین مواردی بود که نهادها و دستگاههای متولی در این جلسه بر آنها تاکید داشتند.

در طول ۵ هزار کیلومتر از راههای استحفاظی استان گلستان ۱۷ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فعالیت دارند.