دانه‌های شیشه‌ای لوستر- ویژگی‌ها
دانه‌های شیشه‌ای لوستر- ویژگی‌ها
شيشه كريستال يا شيشه سرب‌دار: يكی از انواع شيشه‌های سيليكاتی است كه در تركيب خود حاوی اكسيد سرب است. اين نوع شيشه، دارای ظاهری درخشنده و شبيه به كريستالهای كوارتز است. وجود سرب در شيشه كريستال باعث افزايش ضريب شكست نور در اين نوع شيشه‌ها می‌شود. امكان تراشكاری اين شيشه‌ها وجود دارد، بنابراين ظروف تزيينی موسوم به ظروف كريستال از اين جنس ساخته می‌شوند. چگالی شيشه‌های حاوی سرب نسبت به ساير انواع شيشه‌ها بالاتر است. شيشه‌های كريستال همچنين دارای مدول الاستيسيته كمی هستند و در نتيجه در اثر ضربه، صدايی زنگدار ايجاد ميكنند.

استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۰۳ سال ۱۳۹۱

۱- هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های انواع دانه‌های شیشه‌های مورد مصرف در لوستر می باشد. این استاندارد برای انواع دانه‌های شیشه‌های سربدار و بدون سرب کاربرد دارد. این استاندارد ویژگی‌های ابعادی و شکل این دانه‌ها را دربر نمی‌گیرد.

دانه‌های شیشه‌ای لوستر- ویژگی‌ها

۲- اصطلاحات و تعاریف:
شیشه کریستال یا شیشه سرب‌دار: یکی از انواع شیشه‌های سیلیکاتی است که در ترکیب خود حاوی اکسید سرب است. این نوع شیشه، دارای ظاهری درخشنده و شبیه به کریستالهای کوارتز است. وجود سرب در شیشه کریستال باعث افزایش ضریب شکست نور در این نوع شیشه‌ها می‌شود. امکان تراشکاری این شیشه‌ها وجود دارد، بنابراین ظروف تزیینی موسوم به ظروف کریستال از این جنس ساخته می‌شوند. چگالی شیشه‌های حاوی سرب نسبت به سایر انواع شیشه‌ها بالاتر است. شیشه‌های کریستال همچنین دارای مدول الاستیسیته کمی هستند و در نتیجه در اثر ضربه، صدایی زنگدار ایجاد می‌کنند.

شیشه سودا لایم: بیشتر از ۹۵ درصد از میزان کل شیشه تولیدی در جهان، شیشه سودالایم است. شیشه‌های در و پنجره ساختمان، شیشه‌های خودرو، بطریها و بسیاری دیگر از محصولات شیشه‌های روزمره از این جنس هستند.
شیشه بوروسیلیکاتی: این نوع شیشه‌ها ضریب انبساط حرارتی کم تا متوسط داشته، رفتار ویسکوزیته- دمای بلند و چگالی کمی دارند. بسیاری از ظروف شیشه‌های آزمایشگاهی، صنعتی و خانگی با استفاده از این نوع شیشه ساخته می‌شوند.

۳- طبقه بندی:
دانه‌های شیشه‌های مورد مصرف در لوستر بر اساس میزان اکسید سرب به سه کلاس زیر طبقه‌بندی می‌گردد:
کلاس ۱ : دانه‌هایی که کمتر از ۱۵ درصد وزنی اکسید سرب دارند، که اصطلاحا به آنها دانه‌های بلوری اطلاق می‌گردد.
کلاس ۲ : دانه‌هایی که بین ۱۵ تا ۲۴ درصد وزنی اکسید سرب دارند که اصطلاحا به آنها دانه‌های نیمه کریستال اطلاق می‌گردد.
کلاس ۳ : دانه‌هایی که بیشتر از ۲۴ درصد وزنی اکسید سرب دارند که اصطلاحا به آنها دانه‌های کریستال اطلاق می‌گردد.

۴- ویژگیهای ظاهری
مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی دانه ها، عیب محسوب می‌شود:هر گونه ترک، شکستگی، لب پریدگی، پرنشدگی؛
-کجی و لب قیطانی؛

پلیسه لبه کلیه دانه‌های شیشه‌ای مورد مصرف در لوستر باید هموار، یکنواخت، غیر برنده و بدون تاب باشند؛

زدگی؛

خط مویی؛

وج داخلی؛

لکه‌های سیاه که در صورت شستشو با آب گرم پاک نگردند؛

وجود هر گونه کدری (بدنه باید کاملا شفاف باشد)؛

وجود هرگونه حباب ریز یا درشت که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

  • منبع خبر : بازار کسب و کار آنلاین