سطح رضایتمندی مردم با قرارگاه جهادی محلات افزایش یافت
سطح رضایتمندی مردم با قرارگاه جهادی محلات افزایش یافت
شهردار گرگان گفت: با راه اندازی قرارگاه جهادی میزان سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است.

شهردار گرگان گفت: با راه اندازی قرارگاه جهادی میزان سطح رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار بازار کسب کارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری گرگان، مهندس محمدرضا سبطی در نشست ستاد باز آفرینی شهرستان اظهار داشت: باز آفرینی یک معنای عمیق و ژرفی دارد و نیاز است در تمام ابعاد به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه بازآفرینی مبنای توسعه است، گفت: شهرداری گرگان با راه اندازی قرارگاه جهادی تحول و توسعه محلات به مفهوم بازآفرینی ورود کرده است.

وی افزود: در قرارگاه جهادی محلات تلاش داریم با شناسایی کاستی های محلات در ابعاد مختلف همچون عمرانی، زیباسازی، خدمات شهری و … باعث ایجاد هویت در محلات مورد نظر شود‌.

شهردار گرگان ادامه داد: در گام دوم قرارگاه جهادی، سفیران مهر و مدد که مددکاران اجتماعی هستند به محلات ورود می کنند و در راستای کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی از طریق آموزش اقدام کرده تا از اقدامات خوب محلات در تبدیل وضع موجود به مطلوب صیانت و حفاظت کنند.

سبطی متذکر شد: هدف ستاد باز آفرینی که در شهرداری با عنوان قرارگاه جهادی شکل گرفته منجر به جلب رضایتمندی شهروندان و ارتقای سطح اعتماد عمومی مردم شده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم همه با کمک هم و با هم افزایی بیشتر بتوانیم دست در دست همدیگر مشکلات مردم را حل کنیم.