اعلام حدنصاب قبولی آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی
اعلام حدنصاب قبولی آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی

حدنصاب قبولی آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش ایسنا، سه آزمون “علوم پایه” (رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی)، “جامع پیش کارورزی”، “جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی)” در یک نوبت، روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفندماه ساعت ۹ صبح برگزار شدند.  ثبت‌نام در آزمون‌های پیش‌کارورزی، علوم‌پایه (رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی) و جامع داروسازی‌ (۱۸۰ واحدی) از روز دوشنبه ۱۰ […]

حدنصاب قبولی آزمون‌های جامع علوم‌پزشکی اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، سه آزمون “علوم پایه” (رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی)، “جامع پیش کارورزی”، “جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی)” در یک نوبت، روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفندماه ساعت ۹ صبح برگزار شدند. 

ثبت‌نام در آزمون‌های پیش‌کارورزی، علوم‌پایه (رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی) و جامع داروسازی‌ (۱۸۰ واحدی) از روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه آغاز شد و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ادامه داشت. 

حدنصاب قبولی برای آزمون‌های جامع پیش‌کارورزی، داروسازی، علوم‌پایه‌پزشکی و دندان‌پزشکی به ترتیب ۸۵، ۸۲، ۷۳ و ۷۳ است.  

آزمون‌های جامع پزشکی اسفند ۱۴۰۱
نام آزمون حدنصاب قبولی
آزمون‌های جامع پیش‌کارورزی ۸۵
آزمون جامع داروسازی ۸۲

آزون جامع علوم‌پایه‌ پزشکی

۷۳
آزمون جامع دندان‌پزشکی ۷۳

انتهای پیام