بازار گل مشهد در روزهای پایانی سال
بازار گل مشهد در روزهای پایانی سال

با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، بازار نوروزی گل مشهد رونق بسیاری گرفته و مردم در حال تهیه اقلام مورد نیاز خود برای آغاز سال جدید هستند. ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۵:۲۷  

بازار گل مشهد در روزهای پایانی سال

با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، بازار نوروزی گل مشهد رونق بسیاری گرفته و مردم در حال تهیه اقلام مورد نیاز خود برای آغاز سال جدید هستند.