طی احکامی جداگانه توسط رئیس هیئت فوتبال شهرستان گرگان
طی احکامی جداگانه توسط رئیس هیئت فوتبال شهرستان گرگان
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین ، طی احکامی جداگانه توسط مهندس امیر بهنام حسینی نقوی ، رییس هیئت فوتبال شهرستان گرگان و با توجه به مصوبه هیات رییسه هیات فوتبال شهرستان گرگان احکام زیر صادر گردید .

🔷مسئولین کمیته فوتبال شهرستان گرگان معرفی شدند .

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین ، طی احکامی جداگانه توسط مهندس امیر بهنام حسینی نقوی ، رییس هیئت فوتبال شهرستان گرگان و با توجه به مصوبه هیات رییسه هیات فوتبال شهرستان گرگان احکام زیر صادر گردید .

🔻 مسئول کمیته پیشکسوتان :حاج مسلم بسطامی + دبیر حاج علی قدمنان

🔻اعضا کمیته پیشکسوتان :مصیب نوروزی ، رجب تیرگر

🔻مسئول کمیته آموزش :نیسان باقری

🔻مسئول کمیته استعدادیابی :مهدی
صادقی

🔻مسئول نظارت مدارس فوتبال :سهراب قربانی

🔻مسئول کمیته داوران :محمد حسین اسدی

🔻مسئول کمیته پزشکی : دکتر فتح الله انصاری

🔻مسئول کمیته مسابقات :حاج مسلم تاجدار

🔻مسئول کمیته فوتسال : سید ابوالفضل حسینی

🔻مسئول کمیته انضباطی : فرید روحی نژاد

🔻اعضا کمیته انضباطی: معین مومن یساقی ،کامبیز کشیری

🔻مسئول کمیته روابط عمومی : محمد حسن حسنی

🔻مسئول کمیته حقوقی : محمد علی عرب مفرد

🔻مسئول اداری: سید حامد حسینی

🔻مسئول انفورماتیک : خانم دنکوب

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری