تداوم فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر
تداوم فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر

فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در سال ۹۹ روز شنبه با اعطای احکام جدید اعضای آن تداوم یافت. اعطای احکام جدید اعضای شورا طی نشستی با حضور معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد استانی و مدیرکل، دبیر و اعضای شورای اداره […]

فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در سال ۹۹ روز شنبه با اعطای احکام جدید اعضای آن تداوم یافت.

اعطای احکام جدید اعضای شورا طی نشستی با حضور معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد استانی و مدیرکل، دبیر و اعضای شورای اداره کل برگزار شد

تداوم فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر
تداوم فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر

“مهدی میقانی” مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در این نشست، هدف از فعالیت شورا را، توجه به محتوای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد و گفت که کوتاهی از آن، موجب نقض غرض و زیرسوال رفتن بسیاری از امور خواهد شد.

به گفته وی، انجام دادن وظایف در سلامت و صحت کامل و با وجدان کاری بهترین امر به معروف هاست.
معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد استانی شورای امر به معروف و نهی از منکر گلستان هم، اصلاح و سامان گرفتن کارها را، هدف از تعریف و توجه به امر به معروف ها دانست.