فرماندار شهرستان بام و صفی آباد مشخص شد
فرماندار شهرستان بام و صفی آباد مشخص شد

ایسنا/خراسان شمالی فرماندار شهرستان بام و صفی آباد در خراسان شمالی مشخص شد. با حکم استاندار خراسان شمالی، ابراهیم محمدی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان جدید بام و صفی آباد منصوب شد. بام و صفی آباد شهرستان تازه تاسیس در خراسان شمالی است که این منطقه سال گذشته به عنوان شهرستان از سوی وزارت کشور […]

ایسنا/خراسان شمالی فرماندار شهرستان بام و صفی آباد در خراسان شمالی مشخص شد.

با حکم استاندار خراسان شمالی، ابراهیم محمدی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان جدید بام و صفی آباد منصوب شد.

بام و صفی آباد شهرستان تازه تاسیس در خراسان شمالی است که این منطقه سال گذشته به عنوان شهرستان از سوی وزارت کشور اعلام شده بود.

ابراهیم محمدی نیز در حال حاضر به عنوان اولین سرپرست فرمانداری این شهرستان تازه تاسیس منصوب شده است.

انتهای پیام