تصویب ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ایستگاه های پمپاژ
تصویب ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ایستگاه های پمپاژ

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آق قلا برای توزیع اعتبارات پروژه های تملک و دارایی سرمایه ای استانی سال ۹۹ این شهرستان به ریاست فرماندار و حضور مدیران شهرستانی برگزار شد.  مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای گلستان در این جلسه ، به ارائه گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی […]

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آق قلا برای توزیع اعتبارات پروژه های تملک و دارایی سرمایه ای استانی سال ۹۹ این شهرستان به ریاست فرماندار و حضور مدیران شهرستانی برگزار شد. 

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای گلستان در این جلسه ، به ارائه گزارش عملکرد اعتباری و فیزیکی پروژه های سال ۹۸ و همچنین پیشنهاد پروژه های سال ۹۹ پرداخت.

مهندس محمد خسروی در این جلسه افزود: در صورت تامین اعتبار ۱۱ هزار میلیارد ریالی برای ایستگاه های پمپاژ و سد مخزنی قربان آباد، این پروژه در دهه مبارک فجر سال ۹۹ قابل افتتاح و بهره برداری خواهد بود.