اولویت های وزارت صمت در سال جهش تولید
اولویت های وزارت صمت در سال جهش تولید
وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه ویدئوکنفرانسی ستاد وزارت صمت با روسا و معاونین سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها ، اولویت ها و برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹ را اعلام نمود .

وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه ویدئوکنفرانسی ستاد وزارت صمت با روسا و معاونین سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها ، اولویت ها و برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹ را اعلام نمود .

حسین مدرس خیابانی درجلسه ویدئوکنفرانسی ستاد وزارت صمت با روسا و معاونین سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها ، گفت : دو نکته مهم برای دستیابی به اهداف ، تعیین اولویت ها و تمرکز همه منابع و امکانات برای رسیدن به آن اولویت ها است .

وی گفت : اولویت های وزارت صمت در سال جاری در چهار محور جهش تولید ، اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام ، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار می باشد .

اولویت های وزارت صمت در سال جهش تولید
اولویت های وزارت صمت در سال جهش تولید

به گفته مدرس خیابانی ، برای تحقق محور جهش تولید ، تامین مواد اولیه ، شناسایی بازارهای صادراتی ، تعمیق و توسعه ساخت داخل و تامین نقدینگی را مورد هدف قرار داده ایم .

وی افزود : برای محقق شدن محور اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام لازم است ۴ شاخص به ثمر برسد که شامل مشارکت بخش خصوصی واقعی ، اجرای طرح‌های نیمه تمام در استان های مرزی و کمتر برخوردار با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی ، تکمیل طرح‌های گلوگاهی در زنجیره تولید و تامین سرمایه طرح های نیمه تمام می باشد .

وی اظهار نمود : در محور توسعه صادرات و کنترل واردات ، تمرکز بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه ، تقویت مبادلات تجاری از طریق استان های مرزی ، محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش کالا های دارای مشابه تولید داخلی و غیر ضرور و اجرای طرح‌های تجاری زیرساختی و لجستیکی را مورد هدف قرار داده ایم .

مدرس خیابانی گفت : برای تحقق مدیریت و تنظیم بازار باید تامین کالا و ذخایر استراتژیک با اولویت تولید داخلی ، تسریع در اصلاح شبکه توزیع ، کنترل و نظارت بر بازار با اولویت انبارها و مراکز نگهداری کالا و پرداختن به مقوله قیمت و تداوم اجرای پویش برچسب قیمت را مورد نظر قرار دهیم .