اشتغال ۱۸۱۵ نفر با بهره برداری از۲۱ طرح پیشران صنعتی
اشتغال ۱۸۱۵ نفر با بهره برداری از۲۱ طرح پیشران صنعتی
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان گفت : با بهره برداری از بیست و یک طرح پیشران صنعتی مشخص شده برای استان یکهزار و هشتصد و پانزده نفر از افراد جویای کار مشغول به کار می شوند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان گفت: با بهره برداری از بیست و یک طرح پیشران صنعتی مشخص شده برای استان یکهزار و هشتصد و پانزده نفر از افراد جویای کار مشغول به کار می شوند.

حسین طلوعیان گفت : بیست و یک طرح مهم صنعتی استان با مجموع سرمایه گذاری پنجاه و سه هزار میلیارد تومان بعنوان طرح های پیشران صنعتی مشخص شده است .

اشتغال ۱۸۱۵ نفر با بهره برداری از۲۱ طرح پیشران صنعتی
اشتغال ۱۸۱۵ نفر با بهره برداری از۲۱ طرح پیشران صنعتی

وی گفت : پیشرفت فیزیکی این طرح ها هم اکنون بین پنج تا هشتاد درصد است و با بهره برداری از آن ها یکهزار و هشتصد و پانزده نفر مشغول به کار می شوند .

وی با بیان این که یکهزار و یکصد و چهل و پنج طرح صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری یکصد و ده هزار و شصت و دو میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال سی و دو هزار و پانصد و هفتاد و پنج نفر در استان وجود دارد ، گفت : از این تعداد دویست و پنجاه و چهار طرح با پیش بینی سرمایه گذاری چهارده هزار و دویست و نود و هفت میلیارد ریال ، پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد دارند که تلاش ما این است که در سال جهش تولید آنها را به بهره‌برداری برسانیم که در این صورت زمینه اشتغال چهار هزار و هشتصد و هشتاد و سه نفر فراهم خواهد شد .