شاخص جامعه آزاد، رسانه های مستقل اند
شاخص جامعه آزاد، رسانه های مستقل اند
فرشته سلطانی در این دیدار اظهار داشت: بدون شک یکی از شاخصه های جامعه آزاد و قائل به مردم سالاری، وجود رسانه های مستقل، حرفه ای و آزاد است.

⭕️مسئول و کارشناس روابط عمومی استاندارد گلستان در دفتر هفته نامه بازار کسب و کار حضور یافته، ضمن گفتگو با سردبیر و هیات تحریریه این نشریه، در خصوص تعامل و تبادل بیشتر استاندارد و رسانه،‌ همفکری کردند.

فرشته سلطانی در این دیدار اظهار داشت: بدون شک یکی از شاخصه های جامعه آزاد و قائل به مردم سالاری، وجود رسانه های مستقل، حرفه ای و آزاد است.

او اظهار امیدواری کرد با تلفیق تخصص و تعهد در حرفه خبرنگاری، شاهد رشد و توسعه استان و حل مسائل مختلف این خطه با کمک خبرنگاران حرفه ای و رسانه های آزاد باشیم.

حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و کار نیز ضمن قدردانی از مجموعه استاندارد، اظهار امیدواری کرد: با کمک روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان در جهت گسترش مفاهمه، نقد پذیری و بهبود امور گلستان گام برداریم.

این دیدار به مناسبت گرامیداشت ششمین سالگرد شکل گیری این مجموعه خبری، در روز ۲۱ خرداد ۹۹ صورت گرفت.