آموزش تخصصی نیاز مطبوعات استان است
آموزش تخصصی نیاز مطبوعات استان است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و هیات همراه از دفتر هفته نامه بازار کسب و کار بازدید کردند و با مدیر و کارکنان آن رسانه به گفت و گو نشستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و هیات همراه از دفتر هفته نامه بازار کسب و کار بازدید کردند و با مدیر و کارکنان آن رسانه به گفت و گو نشستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و هیات همراه به مناسبت ششمین سالروز فعالیت هفته نامه بازار کسب و کار به دفتر آن نشریه رفتند.

عادله کشمیری در این دیدار ضمن  تبریک این رویداد به حمیدرضا محمدیاری مدیر مسئول هفته نامه بازار کسب و  کار و قدردانی از فعالیت های این نشریه ی استانی، اظهار کرد: آموزش تخصصی نیاز مطبوعات استان است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسساتی که در این زمینه فعالیت می نماید، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: آموزش یک امر دائمی و مستمر بوده و با آموزش پذیری می توان شاهد ارتقای هر چه بیشتر و کیفی تر رسانه ها در استان باشیم.

در ادامه حمیدرضا محمد یاری نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و هیات همراه، درباره فعالیت ها و دغدغه های پیش روی هفته نامه و رسانه های استان مطالبی را مطرح کرد.

در پایان حمیدرضا محمد یاری به رسم یادبود لوحی را تقدیم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان کرد.