چهار بیل مکانیکی غیر مجاز شن و ماسه توقیف شد
چهار بیل مکانیکی غیر مجاز شن و ماسه توقیف شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان از توقیف چهار دستگاه بیل مکانیکی در حال فعالیت در محدوده های غیر مجاز شن و ماسه استان گلستان خبر داد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان از توقیف چهار دستگاه بیل مکانیکی در حال فعالیت در محدوده های غیر مجاز شن و ماسه استان گلستان خبر داد .

هومن هادیان گفت : گشت مشترک بازدید از معادن غیر مجاز شن و ماسه استان با همراهی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان ، دادسرای عمومی مرکز استان و مدیر امور اراضی استان انجام شد .

چهار بیل مکانیکی غیر مجاز شن و ماسه توقیف شد
چهار بیل مکانیکی غیر مجاز شن و ماسه توقیف شد

وی گفت : این بازدید بمنظور ساماندهی محدوده های برداشت شن و ماسه شهرستان گرگان صورت پذیرفت .

به گفته هادیان ، در این بازدید چهار بیل مکانیکی در حال فعالیت در محدوده های غیر مجاز شن و ماسه توقیف گردید.