وظیفه ذاتی حراست مبارزه با فساد اداری است
وظیفه ذاتی حراست مبارزه با فساد اداری است
مدیر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه حراست همواره فساد را در مقابل خود و مبارزه با آن را وظیفه ذاتی خویش می داند، گفت: این مدیریت به صورت مستمر آماده دریافت گزارش های هم استانیهای عزیز در خصوص پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.

مدیر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه حراست همواره فساد را در مقابل خود و مبارزه با آن را وظیفه ذاتی خویش می داند، گفت: این مدیریت به صورت مستمر آماده دریافت گزارش های هم استانیهای عزیز در خصوص پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.

وظیفه ذاتی حراست مبارزه با فساد اداری است

مهندس حسین حاجی حسینی اظهار کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر مراجعه حضوری، از طریق تلفن، نمابر، پیامک و رایانامه (E.mail ) در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف این شرکت اطلاع رسانی نمایند.

شماره تماس و نمابر شبانه روزی: ۳۲۶۸۹۵۰۹
شماره پیامک: ۳۰۰۰۲۹۰۰۲۱