عملیات تکمیلی بدنه سد انحرافی آقدکش
عملیات تکمیلی بدنه سد انحرافی آقدکش
سرپرست گروه سدها و مدیریت سیلاب شرکت آب منطقه ای استان از آغاز عملیات اجرائی تکمیل بدنه سد انحرافی آقدکش و کانال با تخصیص اعتبار جدید از محل اعتبارات سیل سال ۹۸ خبر داد.

سرپرست گروه سدها و مدیریت سیلاب شرکت آب منطقه ای استان از آغاز عملیات اجرائی تکمیل بدنه سد انحرافی آقدکش و کانال با تخصیص اعتبار جدید از محل اعتبارات سیل سال ۹۸ خبر داد. 

عملیات تکمیلی بدنه سد انحرافی آقدکش
عملیات تکمیلی بدنه سد انحرافی آقدکش

مهندس حسین جمشیدی اظهار کرد: مدت زمان اجرای این پروژه ۶ ماه  می باشد که با اعتبار ۷۵ میلیارد ریالی آغاز و با توجه به تامین اعتبار جدید در مدت مقرر به اتمام می رسد و با اتمام آن، امکان انحراف سیلاب رودخانه گرگانرود به میزان ۱۵۰ متر مکعب بر ثانیه به شمال شهر آق قلا مقدور می شود.

وی بیان کرد: برای انجام عملیات تکمیلی بالادست و پایین دست سد ، انتقال وذخیره سازی سیلاب مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.