بنزین لیتری ۲۵۰۰ می شود از فردا شب
بنزین لیتری ۲۵۰۰ می شود از فردا شب

ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین آغاز می شود. به گزارش بازار کسب و کار بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می شود.همچنین دولت برای تاکسی های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه ای مجزا در نظر میگیرد.قیمت هر […]

ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین آغاز می شود.

به گزارش بازار کسب و کار بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می شود.
همچنین دولت برای تاکسی های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه ای مجزا در نظر میگیرد.قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز ۳ هزار تومان در هر لیتر خواهد بود.
همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف نشده بنزین کردم در نظر گرفته شده است./ انتهای پیام

  • نویسنده : بازار کسب و کار
  • منبع خبر : تسنیم