آزمون نازل های عرضه سوخت مایع
آزمون نازل های عرضه سوخت مایع
مرحله اول آزمون نازل های عرضه سوخت مایع در استان گلستان آغاز شد.مدیرکل استاندارد گلستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به این که یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آزمون نازل­های عرضه سوخت مایع اعم از بنزین، گازوئیل و نفت می­باشد، این اداره کل در هر سال 3 نوبت، فراورده های مذکور را با هماهنگی و همراهی شرکت پخش فرآورده­های نفتی استان، مورد آزمون قرار می دهد.

مرحله اول آزمون نازل های عرضه سوخت مایع در استان گلستان آغاز شد.

مدیرکل استاندارد گلستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به این که یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آزمون نازل­های عرضه سوخت مایع اعم از بنزین، گازوئیل و نفت می­باشد، این اداره کل در هر سال ۳ نوبت، فراورده های مذکور را با هماهنگی و همراهی شرکت پخش فرآورده­های نفتی استان، مورد آزمون قرار می دهد.

محمود فرمانی افزود: حد مجاز خطا در این آزمون ها ۵/۰± درصد است و در صورتی که یک نازل بدون خطا یا دارای خطایی در محدوده مجاز باشد، آن نازل قبول و در غیر این صورت مردود خواهد شد.

 آزمون نازل های عرضه سوخت مایع
آزمون نازل های عرضه سوخت مایع

دبیر شورای استاندارد استان خاطر نشان کرد: در صورت تأیید نازل، برچسبی که جمله “مورد تأیید است” روی آن حک شده، روی توزیع کننده و در سمت نازل مربوطه نصب می­شود.

مدیر کل استاندارد گلستان یادآور شد: شهروندان گلستان در صورت مشاهده مشکلی در صحت عملکرد نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع، می توانند موضوع را از طریق تلفن ۱۵۱۷ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد گلستان اطلاع دهند تا موضوع از طریق کارشناسان، بررسی و پیگیری شود.