تحقق ۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغال
تحقق ۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغال
مدیرکل کمیته امداد گلستان در جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ در حضور ابراهیم کریمی،معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار گلستان و مدیران بانک ها از تحقق۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغالزایی این نهاد خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان در جلسه بررسی وضعیت عملکرد تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ در حضور ابراهیم کریمی،معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار گلستان و مدیران بانک ها از تحقق۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغالزایی این نهاد خبر داد.

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: سال گذشته این نهاد،مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۴۴۸۳ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد پرداخت کرد.

تحقق ۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغال
تحقق ۹۸ درصدی اعتبار پرداختی اشتغال

بابایی با قدردانی از تعامل وهمراهی بانک ها درتسهیلات پرداختی اشتغال سال گذشته، افزود: بانک های استان با تلاش همگانی در راستای توسعه و رونق تولید در منطقه و به ویژه جامعه هدف تحت حمایت کمیته امداد ،تلاش و همکاری بسیارخوبی در تسهیل و تسریع تسهیلات اشتغال سال گذشته انجام داده اند.

وی خاطرنشان کرد:تلاش و هم افزایی بانک ها در تسهیل و تسریع روند ضمانت وام ها باهدف بهره مندی نیازمندان از منابع و اعتبارات ملی و بانکی وهمراهی مضاعف در تحقق اعتبارات پرداختی این نهاد حمایتی از جمله گام های موثری بانک ها درخدمت رسانی به محرومان منطقه است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در این نشست خواستار تعامل مضاعف در راستای تسهیلات طرح کارفرمایی با هدف اشتغال به کار مددجویان گلستانی شد.