مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای گلستان گفت: ازابتدای سال تاکنون ۶۳۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های استان نصب شده است که قرار است این عدد تا پایان سال به ۲ هزار حلقه […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

نصب 630 کنتور هوشمند بر روی چاه های استان از ابتدای سال تاکنون

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای گلستان گفت: ازابتدای سال تاکنون ۶۳۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های استان نصب شده است که قرار است این عدد تا پایان سال به ۲ هزار حلقه برسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، ایرج حیدریان در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، موضوع نصب کنتور‌های هوشمند حجمی آب بر روی چاه‌ها است.
به گفته وی، کنتور‌های هوشمند عملکردی چندگانه دارند به گونه‌ای که با جلوگیری از اضافه برداشت آب از چاه‌ها به ویژه در بخش کشاورزی، کشاورز به رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب در هر منطقه ترغیب می‌شود.
وی افزود: این کنتور‌ها با دادن اطلاعات لحظه‌ای به کشاورز در مورد حجم آب مصرف شده و میزان آب باقی‌مانده نسبت به حجم تخصیص داده شده، امکان برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی را برای کشاورزان فراهم می‌کنند.

نام دستگاه ارسال کننده خبر : شرکت آب منطقه ای گلستان