شهید بهشتی اسطوره تاریخ بشریت اند
شهید بهشتی اسطوره تاریخ بشریت اند
تبریک مدیر کل اطلاعات گلستان به ریاست محترم دادگستری گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یاران با وفای امام خمینی ( ره )

تبریک مدیر کل اطلاعات گلستان به ریاست محترم دادگستری گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفای امام خمینی ( ره )

متن پیام تبریک را در تصویر مشاهده می کنید