ایجاد خط مستقیم حمل و نقل پستی بجنورد-تهران
ایجاد خط مستقیم حمل و نقل پستی بجنورد-تهران
مدیرکل پست خراسان شمالی گفت: ایجاد خط مستقیم حمل و نقل پستی بجنورد-تهران و بالعکس به منظور شتاب‌بخشی در دریافت و ارسال مرسولات پستی راه‌اندازی شد.

مدیرکل پست خراسان شمالی گفت: ایجاد خط مستقیم حمل و نقل پستی بجنورد-تهران و بالعکس به منظور شتاب‌بخشی در دریافت و ارسال مرسولات پستی راه‌اندازی شد.

علی اکبر خانی روز سه‌شنبه در ارتباط با مطلب فوق اظهار داشت: هماهنگی های لازم با ستاد شرکت ملی پست انجام گرفته تا این خط با به‌کارگیری سه دستگاه کامیون سنگین و ۶ نفر راننده راه اندازی شود.

وی از جمله مزایای راه اندازی خط مستقل حمل و نقل پستی را کاهش مدت زمان سیر، جلوگیری از تخلیه و بارگیری چندباره، نبود رسوب مرسولات در مبادی مبادله، توزیع مرسولات ارسالی به مقصد تهران در روز بعد و نداشتن تداخل در آماده سازی، تجزیه و ثبت مرسولات وارده و صادره به استان دانست.

ایجاد خط مستقیم حمل و نقل پستی بجنورد-تهران

خانی اظهار داشت: پیش از این حمل و نقل مرسولات پستی از طریق خط بجنورد به گرگان انجام می‌شد که این موضوع باعث افزایش مدت زمان سیر مرسوله و یا رسوب مرسولات در مبادی مبادله می شد.

خانی کل مرسولات ثبتی دریافتی در سال ۹۷ در این استان را ۴۴۰ هزار و ۵۷۱ فقره عنوان کرد و افزود: با رشد دو درصدی در سال ۹۸ به ۴۴۹ هزار و ۹۲۷ فقره رسید، در این مدت در کشور ۹.۶ درصد رشد داشت.

وی افزود: در ۲ ماهه امسال ۶۰ هزار و ۷۱۲ فقره مرسوله ثبتی دریافتی بوده  که با ۱۰.۷ درصد رشد به ۵۴ هزار و ۸۱۴ فقره رسیده است.

خانی با بیان اینکه رشد بسیار خوبی در ترافیک بسته و امانت داشته ایم گفت: در سال ۹۷ در این استان ۳۸ هزار و ۹۵۴ فقره بسته و امانت قبول و ارسال شده که با ۱۰۱ درصد رشد در سال ۹۸ به ۷۸ هزار و ۶۴۱ فقره رسید، این در حالی است که رشد این شاخص در کشور درمدت مشابه ۳۹ درصد رشد است.

مدیرکل پست خراسان شمالی اظهار داشت: در ۲ ماهه امسال ۲۲ هزار و ۷۱ فقره بسته و امانت توسط پست استان قبول و ارسال شده که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و ۷۲۶ فقره بوده است.

خانی افزود: شاخص ترافیک بسته و امانت در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸۵ درصد رشد دارد.

خراسان شمالی بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ به میزان ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد.