کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند
کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند نظر به کاهش شدید بارندگی در خرداد ماه سال جاری در استان گلستان و پیش بینی کاهش بارندگی در ماههای تیر و مرداد سالجاری نسبت به ماههای مشابه دوره درازمدت و نیز افزایش دما طی ماه های مذکور براساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان ، کشاورزان محترم در انتخاب نوع کشت متناسب و میزان سطح زیرکشت باهماهنگی سازمان محترم جهادکشاورزی بگونه ای اقدام نمایند که حداکثر در سقف پروانه بهره برداری خود آب استحصال نمایند و ضمن جلوگیری از اضافه برداشت از بروز خسارت به خود، دیگران و آبخوانها پیشگیری نمایند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت:کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند. نظر به کاهش شدید بارندگی در خرداد ماه سال جاری در استان گلستان و پیش بینی کاهش بارندگی در ماههای تیر و مرداد سالجاری نسبت به ماههای مشابه دوره درازمدت و نیز افزایش دما طی ماه های مذکور براساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان ، کشاورزان محترم در انتخاب نوع کشت متناسب و میزان سطح زیرکشت باهماهنگی سازمان محترم جهادکشاورزی بگونه ای اقدام نمایند که حداکثر در سقف پروانه بهره برداری خود آب استحصال نمایند و ضمن جلوگیری از اضافه برداشت از بروز خسارت به خود، دیگران و آبخوانها پیشگیری نمایند. 

مهندس حسین دهقان با بیان اینکه به نظر می رسد کشت شالی در استان به شکل بی‌رویه در حال افزایش است، اظهار کرد: در خرداد بارندگی مؤثری در سطح استان نداشتیم و بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در تیر و مرداد نیز بارندگی مؤثری را نخواهیم داشت.این امر باعث خواهد شد بخشی از مزارع شالی که هزینه‌های زیادی برای آنها شده، خشک شود.

وی افزود: اطلاع رسانی این موضوع در دستور کار مدیران شهرستانی قرار گرفته است وامیدواریم با مشارکت و همکاری تمامی ذینفعان، چالشی را در بحث منابع آب در فصل تابستان نداشته باشیم.

کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند
کشاورزان الگو مصرف را رعایت کنند