عجیب اما واقعی! ‏شهری صرفا با ۲آتش‌نشان!
عجیب اما واقعی! ‏شهری صرفا با ۲آتش‌نشان!
عجیب اما واقعی! ‏شهری صرفا با ۲آتش‌نشان!آتش‌نشانی شهر مهردشت شهرستان ابرکوه یزد با دو نفر نیروی انسانی وظیفه‌ پوشش حوادث ناشی از حریق در این منطقه را برعهده دارند،شرایطی که بنا به گفته دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری ابرکوه با استانداردها بسیار فاصله دارد.