ضبط وکشف افعی دم عنکبوتی در گیلانغرب
ضبط وکشف افعی دم عنکبوتی در گیلانغرب
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه از شناسایی و ثبت تصویر گونه خاصی از مارها تحت عنوان افعی شاخ دار دم عنکبوتی در شهرستان گیلانغرب خبر داد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه از شناسایی و ثبت تصویر گونه خاصی از مارها تحت عنوان افعی شاخ دار دم عنکبوتی در شهرستان گیلانغرب خبر داد.

فریدون یاوری روز شنبه در ارتباط با این موضوع، توضیح داد: کارشناسان حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه در زمان پایش منطقه حفاظت شده زله زد شهرستان گیلانغرب تصویر این نوع مار را ثبت کردند.

وی افزود: این گونه نادر از مارها پیش از این نیز در منطقه گیلانغرب شناسایی شده بود اما این بار کارشناسان ما موفق به ثبت تصویر افعی شاخ دار دم عنکبوتی شدند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه عنوان کرد: این نوع از مار در دنیا منحصر به فرد است و تنها در مناطقی از استان های کرمانشاه و ایلام مشاهده می شود.

نمای از سر افعی دم عنکبوتی - 
ثبت وشناسایی افعی دم عنکبوتی در کرمانشاه
نمای از سر افعی دم عنکبوتی – ضبط وکشف افعی دم عنکبوتی در گیلانغرب

به گزارش ایرنا، این مار در سال ۲۰۰۶ در غرب ایران دیده شد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کشف افعی شاخدار دم عنکبوتی در کشورهای دیگر به ثبت نرسیده است.

یاوری در رابطه با خصوصیات مار دم عنکبوتی بیان کرد: این نوع افعی با جسه ای متوسط که از طریق حرکات دم خود اقدام به جلب، فریب و سپس شکار طعمه می کند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست کرمانشاه توضیح داد: این افعی وقتی قصد شکار طعمه موردنظر خود را داشته باشد دم عنکبوت مانند خود را به شکلی حرکت می دهد که در نظر طعمه یک عنکبوت یا رتیل در حال حرکت را تداعی می کند و هنگامی که طعمه برای شکار عنکبوت موردنظر حمله ور می شود با افعی دم عنکبوتی مواجه و صید می شود.

نمایی از دم افعی دم عنکبوتی - ثبت و شناسایی افعی دم عنکبوتی در کرمانشاه
نمایی از دم افعی دم عنکبوتی – ضبط وکشف افعی دم عنکبوتی در گیلانغرب