دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد
دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد
محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت آنلاین از وزارت بهداشت، برگزار شد، افزود: خستگی فرسودگی و کاهش توان کار یکی از معضلاتی که در بیمارستانها با آن مواجه هستیم که باید رسیدگی شود آنچه امروز به آن نیاز داریم و خواهش داریم از همه به خصوص رسانه ها این است که قدم اول برای رسیدن به شرایط مناسب ایجاد همبستگی و عزم ملی است. نمی شود از کادر پزشکی و پرستاری خواست جلو برند و بقیه به مسئولیت خود عمل نکنند.

محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت آنلاین از وزارت بهداشت، برگزار شد، افزود: خستگی فرسودگی و کاهش توان کار یکی از معضلاتی که در بیمارستانها با آن مواجه هستیم که باید رسیدگی شود آنچه امروز به آن نیاز داریم و خواهش داریم از همه به خصوص رسانه ها این است که قدم اول برای رسیدن به شرایط مناسب ایجاد همبستگی و عزم ملی است. نمی شود از کادر پزشکی و  پرستاری خواست جلو برند و بقیه به مسئولیت خود عمل نکنند.

وی گفت هرروز با افزایش بیماران بستری بدحال و فوتی  مواجه هستیم. در برخی بیمارستانها تختهای آی سی یو پر شده است. جامعه پزشکی و پرستاری تا امروز بیش از ۵ هزار مبتلا را داشته است و با احتساب نیروهای خدمات تعداد این مبتلایان به ۱۰ هزار نفر می رسد و حدود ۱۴۰ شهید شدند.

ظفرقندی گفت: در دوران جنگ تحمیلی همه مردم به اندازه توانشان کمک کردند و ما جلو افتادیم. در مقعطی مردم کمتر کمک کردند و عفب افتادیم اکنون هم اگر همه به وظیفه شان عمل نکنند، دوباره به عقب بر می گردیم و دچار آسیب می شویم

دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد

محمدرضا ظفرقندی روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت آنلاین از وزارت بهداشت، برگزار شد، افزود: خستگی فرسودگی و کاهش توان کار یکی از معضلاتی که در بیمارستانها با آن مواجه هستیم که باید رسیدگی شود آنچه امروز به آن نیاز داریم و خواهش داریم از همه به خصوص رسانه ها این است که قدم اول برای رسیدن به شرایط مناسب ایجاد همبستگی و عزم ملی است. نمی شود از کادر پزشکی و  پرستاری خواست جلو برند و بقیه به مسئولیت خود عمل نکنند.

وی گفت هرروز با افزایش بیماران بستری بدحال و فوتی  مواجه هستیم. در برخی بیمارستانها تختهای آی سی یو پر شده است. جامعه پزشکی و پرستاری تا امروز بیش از ۵ هزار مبتلا را داشته است و با احتساب نیروهای خدمات تعداد این مبتلایان به ۱۰ هزار نفر می رسد و حدود ۱۴۰ شهید شدند.

ظفرقندی گفت: در دوران جنگ تحمیلی همه مردم به اندازه توانشان کمک کردند و ما جلو افتادیم. در مقعطی مردم کمتر کمک کردند و عفب افتادیم اکنون هم اگر همه به وظیفه شان عمل نکنند، دوباره به عقب بر می گردیم و دچار آسیب می شویم

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد. اگر سلامت تامین نشود معیشت و  اقتصاد هم دچار آسیب می شود باید تسهیلات لازم برای بیمارستانها فراهم شود، حمایت های عملی باید  انجام شود محلس هم باید به وظیفه اش عمل کند و قانونگذاری شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد. اگر سلامت تامین نشود معیشت و  اقتصاد هم دچار آسیب می شود باید تسهیلات لازم برای بیمارستانها فراهم شود، حمایت های عملی باید  انجام شود محلس هم باید به وظیفه اش عمل کند و قانونگذاری شود.